De kosten van een eenmalige incasso zijn € 150,- (excl. btw). Wordt dit bedrag onverhoopt niet bij de wederpartij verhaald dan wordt het verschil tot € 150,- bij u in rekening gebracht. Wordt meer dan € 150,- aan incassokosten geïncasseerd dan komt dit toe aan Incasso Barneveld.

De incassokosten van Incasso Barneveld worden volgens onderstaand wettelijk tarief bij de wederpartij verhaald.

Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500,-15% over de hoofdsom€ 375,- (min. € 40,-)
€ 5.000€ 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-)€ 625,-
€ 10.000,-€ 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-)€ 875,-
€ 200.000,-€ 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-)€ 2.775,-
Boven de € 200.000,-€ 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus €200.000,-)€ 6.775,-

Procedure

Komt het tot een dagvaardingsprocedure zonder tegenspraak dan betaalt u het vaste bedrag van € 300,- (excl. btw) en is het toegewezen ‘salaris gemachtigde’ voor Incasso Barneveld.

Bij een procedure op tegenspraak geldt het basisuurtarief van Wolleswinkel Advocaten.


Meld hieronder uw eenmalige incasso: