Nadat een factuur onbetaald is gebleven dient u een aanmaning te verzenden. Hiermee wordt de wanbetaler uitdrukkelijk in gebreke gesteld. Deze ingebrekestelling kunt u zelf doen. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden die aan de wettelijke eisen voldoet. De brief kunt u zelf aanvullen en aangetekend verzenden.

De incassokosten moeten alvast in deze brief worden opgegeven. U kunt deze vaststellen door middel van de sheet Berekening Incassokosten. Dit betreft het wettelijk tarief. Als u een ander percentage aan incassokosten bent overeengekomen dan dient u daar bij aan te sluiten.

Door het verzenden van dergelijke aanmaningen houdt u het debiteurenbeheer zo veel mogelijk in eigen handen. Komt het vervolgens niet tot betaling dan kunt u het stokje aan ons doorgeven.