U kunt bij ons een ‘no cure no fee' abonnement afsluiten voor € 500,- (excl. btw) per jaar. ‘No fee’ betekent: als u voor een procedure de incasso stopzet, betaalt u niets. U kunt onder dit abonnement gebruik maken van onze incassowerkzaamheden tot een maximum van 25 incasso’s per jaar.

De incassokosten worden volgens onderstaand wettelijk tarief bij de wederpartij verhaald en komen toe aan Incasso Barneveld.

Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500,-15% over de hoofdsom€ 375,- (min. € 40,-)
€ 5.000€ 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-)€ 625,-
€ 10.000,-€ 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-)€ 875,-
€ 200.000,-€ 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-)€ 2.775,-
Boven de € 200.000,-€ 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus €200.000,-)€ 6.775,-

Procedure

Komt het tot een dagvaardingsprocedure zonder tegenspraak dan betaalt u het verlaagde vaste tarief van € 200,- (excl. btw) per zaak en is het toegewezen ‘salaris gemachtigde’ voor Incasso Barneveld.

Leidt de incasso tot een procedure op tegenspraak dan krijgt u met een abonnement 10% korting op het basisuurtarief en ontvangt u zelf de proceskostenvergoeding van de wederpartij.

Bij een procedure dient u daarnaast rekening te houden met de kosten van de deurwaarder (www.kbvg.nl) en de griffiekosten (www.rechtspraak.nl). Deze komen in geval van een proceskostenveroordeling voor rekening van de wederpartij.


Meld u hieronder aan voor het ‘no cure no pay’ abonnement: